2004 წლიანები
grass

2004 წლიანები

6778664მთავარი მწვრთნელი:

ლევან კორღალიძე


 

 

 


3366998874331165

მწვრთნელი:

გიორგი ღამბაშიძე

 

 

 

 

 

 

 

 


34633ლუკა ჩახნაშვილი

8978654ვაჟა აბჟანდაძე 


63217954გიორგი წოწორია

65669863დავით ბერია

32589965565გიო ლობჟანიძე

6932154987ნიკა ტაბატაძე

99555ლევან იახტნიშვილი

9454565ლუკა ლობჟანიძე

0258849652ლუკა მამულაშვილი

665959ლუკა წულუკიძე

9563212545955ნიკა მანჯგალაძე

654853355საბა დვალი

3669845454სანდრო გაფრინდაშვილი

536665897895თემო გოგნაძე

89865325გიორგი ბართია


99853320065ნიკა გუჯეჯიანი


323646554988965შოთიკო კვერენჩხილაძე