2004 წლიანები
grass

2004 წლიანები


3366998874331165

მთავარი მწვრთნელი:

გიორგი ღამბაშიძე

 

 

 

 

 

 

 

 


34633ლუკა ჩახნაშვილი

8978654ვაჟა აბჟანდაძე 


63217954გიორგი წოწორია

65669863დავით ბერია

6932154987ნიკა ტაბატაძე

99555ლევან იახტნიშვილი

0258849652ლუკა მამულაშვილი

665959ლუკა წულუკიძე

9563212545955ნიკა მანჯგალაძე

654853355საბა დვალი

536665897895თემო გოგნაძე

89865325გიორგი ბართია


99853320065ნიკა გუჯეჯიანი